Защо Тай-масаж?

Защо Тай-масаж?

Съвременният човек живее в информационната епоха. Това обуславя среда с отговорности, напрежение и стрес. Един от пътищата за преодоляване на натоварването е в търсенето на нови и екзотични СПА и уелнес услуги, които възстановяват изтощените психически и физически ресурси на организма. Една такава услуга, която се предлага в световен мащаб и широко в западна Европа, е тайландският масаж (Тай-масаж). Такава уникална и екзотична услуга се предполага да е качествена и автентична, а тя може да се извърши единствено от носителите на тази традиционна култура, специалисти от Тайланд, със сериозна теоретична и практическа подготовка, каквито са нашите специалисти.

Тай-масажът е система, която се развива от хилядолетия в Тайланд и е изкристализирала от традиционните лечебни системи на Индия, Китай и Южна Азия. Той е изключително взаимстван от системата йога. Смята се, че съвременната система на Тай-масажа се е обособила като такава през 19-ти век, която представлява синтез от емпиричния опит и лечителското изкуство на тайландските лечители от древността.