Политика за защита на личните данни

Политика на защита на личните данни предоставени чрез формите в сайта www.thaimassage.bg

В съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Ви информираме, че:

 • Личните данни, които попълвате в контактните форми на този сайт, се получават в официалната електронна поща info@thaimassage.bg на администратор:Тера Азия ЕООД, ЕИК 203360817, адрес гр. София, бул. Черни връх 18А, студио THAI MASSAGE.
 • Личните данни, които се обработват при получаване на запитване чрез контактната форма, формата за заявка на процедура са: Вашето име, електронна поща и телефон за връзка.
 • Личните данни, които се обработват при получаване през формата за заявка на ваучер са: Име на притежателя на ваучера (по Ваш избор може и да не се предоставя) и Вашите електронна поща и телефон за връзка.
 • Гореспоменатите лични данни се обработват от Тера Азия ЕООД с цел да се даде отговор на Вашето запитване,да заявите желана от Вас процедура или да закупите ваучер за предлаганите от нас процедури.

Данните се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Личните данни, предоставени чрез контактната форма на сайта и формите за заявка на процедура и закупуване на ваучер:

 • НЕ се предоставят на трети лица.
 • НЕ се използват за профилиране.
 • НЕ се използват за директен маркетинг.
 • Се изтриват в тримесечен срок.

Като субект на личните данни имате следните права съобразно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, а именно:

 • Да искате достъп до Вашите лични данни, с които разполагаме.
 • Да искате корекция, заличаване или ограничаване на обработването на данните.
 • Да правите възражения в случай, че имате съмнение, че обработваме данните Ви.
 • Имате право на преносимост на данните.

Когато изпратите запитване чрез формите, намиращи се на сайта www.thaimassage.bg, Вие отбелязвате, че сте съгласни с обработката на посочените лични данни съгласно гореизложената Политика на защита на личните данни.